Služby

Můžete nás kontaktovat několika způsoby:

Poptávka / Cenová nabídka

Na základě podkladů s přesnou technickou specifikací, barevného provedení a požadovaných doplňků Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku na míru. Se správným zadáním Vašich požadavků a přesných rozměrů Vám jsou k dispozici naši techničtí pracovníci, kteří mohou po předchozí domluvě zaměřit a navrhnout specifikaci požadovaných výrobků přímo u Vás doma.

Zaměření

Pokud budete spokojeni s cenovou nabídkou, provedou po dohodě naši pracovníci přesné zaměření prvků na stavbě, pokud tak neučinili již při vypracovávání cenové nabídky.

Smlouva o dílo / Kupní smlouva

Po upřesnění všech požadavků se podepisuje se zákazníkem „Smlouva o dílo“ (v případě montáže) nebo „Kupní smlouva“ (bez montáže). Nedílnou součástí smlouvy je technická specifikace/cenová nabídka objednaných výrobků a prací, obecné dodací podmínky a dohodnutý způsob financování.

Výroba

Po podepsání smlouvy, eventuelně po uhrazení dohodnuté zálohy, vyhotoví náš pracovník technickou dokumentaci pro realizaci výroby, podle které se řídí pracovník při výrobním procesu. Během výroby pracovník kontroluje kvalitu své práce.
Výrobní proces se realizuje na moderním strojním vybavení.

Montáž

S montáží je u stávajících staveb většinou spojena demontáž starých oken. Demontáž původních oken zahrnuje vysazení křídel, demontáž vnitřní parapetní desky a vnějšího parapetního plechu (bude-li součástí výměny) a po naříznutí dřevěného rámu okna destruktivním způsobem jeho vyjmutí (vypáčení) z okenního otvoru.
Poté následuje úprava a příprava vzniklého otvoru pro montáž nového okna – očištění, odstranění uvolněných částí omítky, odstranění suti a pokud je třeba, zednické zapravení velkých nerovností po obvodu montážní spáry.
Výměnu okna nebo dveří provádíme (až na výjimky) vždy ze strany interiéru bytu, aby nedošlo k narušení venkovní fasády (jejíž oprava je vždy náročnější než lokální úpravy vnitřních omítek). Následuje instalace nového okna, usazení – ustavení ve vodorovném a svislém směru, fixace v konečné poloze a ukotvení příslušnými kotevními prvky.
Dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou (PU) pěnou. Současná úroveň montážní technologie umožňuje aplikovat tuto pěnu až do teploty -10ºC.
K usazenému a ukotvenému oknu se následně namontuje vnější a vnitřní parapet. Tuto operaci je vhodné provádět současně se zednickým zapravením.
Pracovníci provádějící montáž jsou pro tuto činnost odborně zaškoleni a poučí zákazníka o způsobu manipulace a zacházení s výrobky.
Montáž plastových prvků probíhá dle směrnice pro montáž poskytnuté výrobcem profilů REHAU.

Zednické zapravení

Po vytvrdnutí montážní pěny je provedeno zednické zapravení nebo zalištování montážní spáry (eventuelně kombinace obou technologií – dle konkrétní situace na stavbě a specifikace zakázky)
Posledním krokem jsou dokončovací práce: očištění okna, odstranění ochranných fólií, instalace krytek, montáž  žaluzií (event. sítí proti hmyzu), konečné seřízení a kontrola funkčnosti okna.

Ekologická likvidace starých oken a dveří

Na vaše přání odvezeme stará okna nebo dveře a ekologicky je zlikvidujeme.

Záruční doba / Servis

Na plastová okna, dveře a vrata poskytujeme záruku 60 měsíců, na doplňky 24 měsíců. Po tuto dobu poskytujeme bezplatný záruční servis. V případě potřeby Vám po uplynutí záruční doby provedeme i pozáruční servis.

Reklamace

Reklamaci uplatňuje zákazník písemně s popisem zjištěných vad, popř. s připojením vhodných důkazních prostředků, které umožní ověření opodstatněnosti reklamace.

  Kontaktujte nás

  POLYPLAST, S.R.O.
  Boleradice 444
  691 12 Boleradice (areál bývalého ZD)

  2014 - 2024© Polyplast, s.r.o. | foto © Rehau
  vyrobili imagemakers.cz